Wednesday, 15 February 2012

Сутрешна Молитва


Господи, дари ми душевно спокойствие да посрещна всичко, което ще ми донесе настъпващият ден. 
Дай ми всецяло да се предам на Твоята свята воля. 
През всеки час на тоя ден ме наставлявай и подкрепяй.

Каквито и вести да стигнат до мен през деня, 
научи ме да ги приема със спокойна душа и с твърдото убеждение, че всичко това е според Твоята свята воля. 

Във всички мои думи и дела ръководи мислите и чувствата ми. При всички непредвидени случаи не позволявай да забравя, че всичко е изпратено от Теб. 

Научи ме да постъпвам правилно и разумно с всеки член на семейството ми, като не смущавам и не огорчавам никого. 

Господи, дай ми сили да понеса умората на настъпващия ден и всички събития през деня. Ръководи моята воля и ме научи да се кая, да се моля, да вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам, да благодаря и да обичам всички.

Амин.
 
(Молитва на Оптинските старци)