Thursday, 16 February 2012

Молитва за Закрила на Децата


АНГЕЛИ ГОСПОДНИ, ГОРЕ В НЕБЕСАТА...

ЗВЕЗДИ ПЪТЕВОДНИ, БДЕТЕ НАД ДЕЦАТА...

КРИЛА РАЗПЕРЕТЕ НАД РОЖБИТЕ НИ МИЛИ...

С ЛЮБОВ ГИ ДАРЕТЕ И ДАЙТЕ ИМ СИЛИ...