Tuesday, 1 August 2017

Научете се, бе, момчета!

"Научете се, бе, момчета. Каквото прошепнеш, трябва да имаш кураж да го кажеш високо. Достойният човек говори високо и гледа право в очите."

"Вчера", (1988г.)